Fyzioterapeutické metody

McKenzie metoda (MDT):

Je mezinárodně uznávané vyšetření a léčba páteře vynalezená novozélandským fyzioterapeutem Robinem McKenziem.

Pomocí speciální anamnézy (ústní rozhovor s pacientem) a pomocí speciálního vyšetření se vyplní McKenzie dotazník a na jeho základě stanoví fyzioterapeut diagnózu a fyzioterapeutický postup léčby. Zjisí se tak mechanická, či jiná příčina vzniku bolesti páteře. Následnou terapií a hlavně pomocí cvičení, které si doma provádí sám pacient, pomůže navrátit ztracenou mobilitu páteře a odstranění bolesti. Domácí cvičení cvičí pacient dle pokynů fyzioterapeuta se provádí několikrát během dne.

Pokud pacient cvičí pravidelně a dodržuje režimová opatření  dle pokynů fyzioterapeuta,má MDT pozoruhodné výsledky a velice časnou úzdravu

Diagnostika a terapie funkčních poruch

Jedná se o metodu zdokonalenou prof.Mudr. Karlem Lewitem, Dr,CSC.

Spočívá na principu odebrané anamnézy u pacienta (rozhovor s pacientem), praktickém vyšetření auskultací, palpací a stanovením diagnózy a následného fyzioterapeutického postupu.

Následuje terapie pomocí protažení svalových fascíí,zkrácených svalů, posílení svalů ochablých a mobilizace zablokovaných kloubních segmentů páteře a periferních kloubů.

Zvláštní důraz je kladen na tzv. ,,princip svalového zřetězení“. Tj. určitý segment v pohybovém aparátu člověka nefunguje správně a následkem toho je staežní )zkrácení) svalových skupin a následná porucha jinde v těle. TZn. Ne vždy léčíme v místě bolesti.

Metoda Roswithy Brunkow

Objevená 1965-1975 tehdy ještě rehabilitační sestrou Roswithou Brunkow. Roswitha na ni přišla při vlastní rekonvalescenci po vážném úraze a díky této metodě se vrátila zpět do aktivního života.

Jedná se o systém vzpěrných cvičení, většinou v otevřených kinematických řetězcích, respektujících motorický vývoj dítěte a z něj odvozené pohybové vzory .

Během ranného motorického vývoje dítěte může docházet ke špatné kvalitě provádění pohybových vzorů. Následkem čehož se špatně vyvine tzn, hluboký stabilizační systém (HSS=opěrný svalový systém páteře) a vznikají nejrůznější pohybové obtíže a např. bolesti zad.

Výběrem správných cviků a kontrolou kvality cviků u pacienta je dosaženo odstranění bolestí zad.